Annen-Info.nl

Boermarke

Voor het ontstaan van de boermarken moeten we terug naar de 13de eeuw. Toen vestigden Germanen zich op vaste plaatsen en het gemeenschappelijke gebied bij hun woonplaats dat ze toen in gebruik namen is de oervorm van een marke. Marke betekent eigenlijk “grens” dus het was de begrenzing van een gebied, ieder dorp kreeg zo zijn eigen marke.
In andere gebieden in Nederland waren het vooral kloosters of edellieden die grote stukken in eigendom hadden maar dit was in Drenthe met zijn zandverstuivingen en natte-veengebieden niet het geval.
Ieder eigenerfde boer ( boeren die een eigen erf hadden) kreeg een aandeel in de marke, zo’n aandeel werd ook wel waardeel genoemd.
Het dagelijks bestuur van de marke bestond uit door de markegenoten gekozen volmachten.
Als inkomsten hadden zij o.a de opbrengst van de houtverkoop en het jachtrecht en de kosten bestonden uit het onderhoud van de brinken, zandwegen en afwateringen.
In Drenthe hadden de boermarken ook de brinken in eigendom en het onderhoud hiervan leverde weer hout op voor in de kachel, dit hout werd vaak bij opbod verkocht.
In Annen zijn de Brink en veel zandwegen in de jaren 60 voor het symbolische bedrag van 1 gulden overgegaan naar de toenmalige gemeente Anloo, we kregen gas, zodat het hout niet meer zo nodig was voor verwarming en het onderhoud, ook van de zandwegen, werd toch steeds duurder zodat toen besloten werd om dit af te stoten.
Op dit moment bestaat het werk van de Boermarke Annen nog voornamelijk uit de verhuur van het jachtveld, het gezamenlijke slootonderhoud en het gezamenlijk ( in Drenthe zijn nog 87 boermarken actief) behartigen van hun belangen via een provinciale organisatie.
In Drenthe zijn de boermarken ook nog actief bij: het weidevogelbeheer, beheer en onderhoud van landschapselementen, meewerken aan en ontwikkelen van omgevingsplannen, sommige doen aan werktuigenverhuur, het realiseren van dorpsversterkende voorzieningen etc.

Het bestuur van de Boermarke Annen bestaat uit:
Otto Kluiving( voorzitter)
Roelof Kammer ( secretaris/penningmeester)
Jan Roelof Schuiling en Hendrik Messchendorp (leden volmachten)

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl