Annen-Info.nl

Hartveilig Annen

Tijdens de Sport- en Spelweek van 2012 is door de Commissie Dorpsbelangen Annen een oproep gedaan onder de dorpsbewoners van Annen om zo te inventariseren of het haalbaar is om een groep mensen bij elkaar te krijgen die zich willen gaan inzetten voor het AED gebruik in Annen. Op deze eerste oproep hebben ruim 30 personen gereageerd.

Op 6 juni is in het Dorpshuis in Annen een presentatie gegeven door HartVeilig Drenthe waarin is uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om een 6-minuten zone in te richten in Annen. Er is een werkgroep opgericht om een burgerhulpverlenersnetwerk op te richten.

Kijk voor meer informatie op www.hartveiligannen.nl

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl