Annen-Info.nl

Historische vereniging

alt

Ons mooie dorp Annen is vanaf de jaren zestig steeds harder gaan groeien en het accent van
agrarisch dorp verschoof langzaamaan naar dat van dynamisch forenzendorp.
Daarbij groeide echter ook de behoefte om vooral niet uit het oog te verliezen hoe het dorp er
in vroeger tijden uitzag, hoe het leven toen reilde en zeilde, maar ook hoe zaken te behouden
voor het nageslacht.
 
In januari 2005 werd daartoe officieel de Historische Vereniging Annen opgericht.
Met een stabiel blijvend ledental van iets meer dan 600 leden, een kwartaaltijdschrift "TOEN",
een uitgebreid digitaal fotoarchief en een hardwerkende kerngroep om de historie levend en
levendig te houden, is er een bloeiende vereniging ontstaan. 
Enige vruchten hiervan zijn publicaties als:
  • "Annen in oude ansichtkaarten"
  • diverse historisch getinte wandelroutes
  • de mooie "Canon van Annen 1309-2009 "
  • publicatie over de bewoningsgeschiedenis van Annen, genaamd “Annen van traonendal tot hemelriek”.  Uitgebracht door onze werkgroep  Oud Annen.
 
De vereniging kan altijd nieuwe enthousiaste medewerkers gebruiken, want tegelijk met het
speurwerk in oude archieven houdt de vereniging zich ook intensief bezig met de bewonings-
geschiedenis van huizen en panden evenals de bewoners-geschiedenis, van hunebed tot
begraafplaats, van de vroege oudheid tot in het jonge verleden.


Voor meer informatie kijk op www.annentoen.nl

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl