Annen-Info.nl

Jagersvereniging Annen

Onze Jagersvereniging kent momenteel slechts 5 leden. Wij huren het jachtrecht van de Boermarke Annen op basis van een jachthuurovereenkomst voor een periode van 6 jaren. Na afloop van deze 6 jaren wordt er vergaderd over een nieuwe huurovereenkomst.
Op basis van de Flora en Faunawet voeren wij in Annen het wildbeheer uit. Met name het reewild en de vossenpopulatie verdienen de nodige aandacht omdat deze dieren in de huidige tijd behoudens de mens, geen natuurlijke vijanden meer hebben.
Het streven is door een goed beheer te komen tot een zo evenwichtig mogelijke populatie.

Naast ree en vos is de jacht is opengesteld voor de volgende 5 wildsoorten; haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif.

Contactgegevens;
Secretaris Jagersvereniging Bert Bloemerts
Zuidlaarderweg 114
9468 AJ Annen

tel. 0592-272639

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl