Sport en Spelweek

Elk jaar wordt in de week van Hemelvaart de Sport- en Spelweek in Annen georganiseerd. In 2020 voor de 49e keer!

Traditiegetrouw wordt door de zes (buurt)ploegen van Annen op ongeveer 30 onderdelen, gedurende de hele week, gestreden om tal van bekers. De doelstelling van de Sport- en Spelweek was en is om de saamhorigheid en de persoonlijke contacten tussen de bewoners van Annen te bevorderen. Het feit dat jaarlijks meer dan 1.000 inwoners actief meedoen, terwijl een groot deel van de rest van ons dorp fanatiek toeschouwer is, geeft aan dat wij ruimschoots aan deze doelstelling voldoen!

SUBCOMMISSIE SPORT EN SPELWEEK 2020

De overall organisatie van de Sport- en Spelweek is in handen van de Commissie Dorpsbelangen, terwijl de in het dorp aanwezige verenigingen veelal de organisatie van de verschillende onderdelen op zich nemen. Al deze vrijwilligers zijn begin van het jaar weer volop gestart met de voorbereidingen. Gemiddeld werken wij met een begroting van ongeveer €8.500,-, waarvan een deel gedekt wordt door de eigen oud-papieracties. Daarnaast kunnen wij rekenen op de steun van vele sponsoren. Zonder deze steun is de Sport- en Spelweek niet op deze wijze te organiseren!

De subcommissie voor 2020 bestaat uit de volgende personen:

V.l.n.r.: Ype Tol (vz), Tim Greving, Enrico Hanenbergh, Marisca Luning en Jarno Drenth.

HOE KUNT U MEEDOEN MET DE SPORT EN SPELWEEK?

Deelname aan de ploegwedstrijden is alleen voor hen, die zowel ingeschrevene als inwonende van Annen zijn. Een uitzondering hierop zijn kinderen tot 16 jaar, waarvan één van de ouders in Annen woont en een school bezoeken. Ook kinderen die buiten Annen studeren en waarvan de ouders in Annen wonen, mogen deelnemen. Om aan de verschillende sport- en/of spel onderdelen deel te kunnen nemen moet u zich opgeven bij uw ploegleider. Voor de vrije deelname moet men in Annen wonen of lid zijn van een vereniging in Annen en kan men zich voor aanvang opgeven. Deelnemers en deelneemsters doen geheel op eigen risico mee.

SPORT- EN SPELWEEK OP INTERNET

Op deze website, welke ook benaderbaar is via www.sportenspelweek.nl, kunt u alles nog eens nalezen. In het keuzemenu vindt u o.a. het programma, de samenstelling van de ploegen en de wijkindeling, de uitslagen, de pers, oude en nieuwe bulletins, een link naar de foto’s en de overige documenten .

Wat valt er eigenlijk te winnen? BURGEMEESTER LAMBERS-BEKER: De eindwinnaar van de gehele week. CD-WISSELTROFEE: Winnaar van de zeskamp. MINI ZESKAMP BEKER: Winnaar van de mini zeskamp op de woensdagmiddag. VOETBALBEKER: Winnaar van het voetbaltoernooi voor zeskampploegen. HANDBALBEKER: Winnaar van het handballen voor zeskampploegen. RODE LANTAARN: De ploeg die aan het einde van iedere dag in de tussenstand laatste staat, dient de lantaarn zichtbaar deze bij zich te dragen. Als men aan het einde van de week nog steeds laatste is, mag men het kleinood een jaar lang in de prijzenkast opbergen.

HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN DE ONTWIKKELINGEN TIJDENS DE SPORT- EN SPELWEEK?

Via het dagelijks te verschijnen bulletin tijdens de Sport- en Spelweek. Dit bulletin wordt huis-aan-huis bezorgd en is ook terug te vinden hier op de website.

De laatste nieuwtjes en wist-u-datjes kunt doorgeven tijdens de Sport- en Spelweek. Dit kan op de volgende manieren; ze gewoon opzoeken (ze zijn als pers duidelijk herkenbaar), of via het volgende e-mailadres: anoniemepers@hotmail.com

Anonieme Pers

Carin de Valk, Antje Kamping, Astrid Wester, Rianne Luiken en Lianne Greving (v.l.n.r.)

Programma Sport en Spelweek 2020

Ploeg Blauw

Meerten Dekker, Dolf Nijborg en Yvonne Nieborg (v.l.n.r.)

Straten: Waardeel, Boerhoorn, Kerspel, Vreding, Middenweg-noord, Ronkelskamp-noord, Voetakkers, Hogeveld, Borckerveld, Westerveld, Appelakkers,  ‘t Veld, Riggel en Dobbe

Ploeg Geel

Bart Hamstra, Geesje ten Berge en Mara Blom.

Straten: Holtkampen, Vlouwakkers, Strengakkers, Paalslagen, De Wepel, Noordes, Kromkampen, Zetstee, Wenakkers en Kerkakkers

Ploeg Groen

Saskia Sanders-Helder, Peter Westerhoff en Wendy Pekelder.

Straten: Borghoornsweg, Middenweg-zuid, Hofakkers, Geerakkers en Ronkelskamp-zuid

Ploeg Oranje

Marjon Koopman, Carola Vedder en Saskia Boeijink.

Straten:  Annerstreek, Zuidlaarderweg, Nijedijk, Noordloo, Annermoeras, Schipborgerweg en Smalwolde.

Ploeg Rood

Emilie Dijkema, Peter Boonstra en …..

Straten: De Wolden, Wilgendijk,De Goorns, Lange Landen, Bartelaar, Spijkerboorsdijk, Havenstraat, De Hullen, De Bulten, Kruisstraat, de Brink, Eexterweg, Anloërweg, Grootblok en De Haven

Ploeg Roze

Sonja Kesselmans, Lars Fidder en Trijnie Schuiling (v.l.n.r.)

Straten: Veldweg, Kruisakkers, Esakkers, Molenakkers, Markeweg, Schoolstraat en de Hoek

Bulletins en foto’s