Aanstaande Evenementen

Laatste afgelopen Evenementen

Oud papier halen

Ploeg Oranje en Commissie DorpsbelangenPapier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen. Het oud papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's. Met hulp van vier vrijwilligers van Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek ploegen. De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp dus alle beetjes helpen! Zelf papier wegbrengen naar de oud papier container van Commissie Dorpsbelangen mag ook. De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk. Is de container vol graag bericht naar: oudpapier@annen-info.nl Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl voor data of eventuele wijzigingen.

Online huiskamer Impuls

In verband met corona kunnen er in november geen huiskamers en spreekuren plaatsvinden in het dorpshuis. In plaats daarvan vinden er online huiskamers plaats, op 9 en 23 november, van 10.00 tot 11.00 uur. De toegangslink wordt op verzoek geemaild, verzoeken kunnen gemaild worden aan n.briede@impulsaaenhunze.nl

Spreekuur Impuls

Er is spreekuur op 10 november van 10.00 tot 11.30 uur. Tijdens dit spreekuur ben ik telefonisch bereikbaar, daarnaast kan er bij behoefte aan persoonlijk contact op ons kantoor in Gieten afgesproken worden. Hiervoor is aanmelding vooraf gewenst op telefoonnummer (06)51045742 of via: n.briede@impulsaaenhunze.nl

Ga naar de bovenkant