Annen

Als dorp ontstond Annen vermoedelijk tussen de 6e en de 9e eeuw, maar al heel lang voor die tijd was er sprake van bewoning. Daarvan getuigen de hunebedden, de diverse grafheuvels in de directe omgeving en de celtic fields ( dat zijn prehistorische raatvormige akkercomplexjes, die met luchtfotografie zichtbaar werden) op de Zuidesch.
Het tot dusverre oudste geschreven document, dat we hebben kunnen achterhalen, waarin de naam Annen voorkomt, is een oorkonde met waszegels uit 1309.

Lees verder op de website van de Historische Vereniging Annen.

Ondernemersvereniging ANNO

De Ondernemersvereniging is een actieve club, die zich samen met haar leden inzet om het leefklimaat in het dorp Annen aangenaam en het ondernemersklimaat op niveau te houden.

Evenementen

De Ondernemersvereniging organiseert o.a. jaarlijks:

 • het Oranje Ontbijt
 • de Brinkmarkten
 • de Intocht van Sinterklaas
 • een Decemberactie met feestverlichting

Bovendien verzorgt de Ondernemersvereniging de Informatieborden, die u aan de toegangswegen van het dorp aantreft.

Veelzijdig Annen

Dat het winkelaanbod in Annen veelzijdig is, wist u misschien al. Maar kent u ook Veelzijdig Annen? Begin 2015 hebben de winkeliers in Annen zich gebundeld in Veelzijdig Annen.
Wij zijn een groep enthousiaste ondernemers met een warm hart voor de inwoners van Annen en omstreken. Ondernemers die zich kenmerken door vakmanschap, service, kwaliteit en specialisme.
Met Veelzijdig Annen is de mogelijkheid ontstaan om als groep winkeliers activiteiten te organiseren en te steunen, denk hierbij aan sponsoractiviteiten voor het verenigingsleven. Bovendien worden er klantenacties gehouden: gezamenlijke aanbiedingen of actiedagen.

Hierna treft u informatie aan over:

 • Bestuur
 • Lidmaatschap
 • Vergaderschema
 • Acties
 • Ledenlijst

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de vereniging:

Secretariaat Ondernemersvereniging ANNO/Veelzijdig Annen
Tineke Klinkers
P/a: Nije Dijk 2a, 9468 AT  ANNEN
E-mail: administratie@hoveniersbedrijfklinkers.nl

Bestuur

De leden van het bestuur zijn:

Jos de Boer,  voorzitter
Tineke Klinkers, secretaris
Herma Ensink, penningmeester
Regina Reitsema, bestuurslid
Renate Kah, bestuurslid

Lidmaatschap

Met ingang van het jaar 2019 is er een nieuw contributiestelsel van kracht. Het stelsel omvat drie soorten van lidmaatschap: Goud, Zilver en Brons.

Gouden leden genieten alle lidmaatschapsvoordelen en faciliteiten van de vereniging.
Voor Zilveren leden geldt dat met uitzondering van Deelname aan de Anno cadeaubon, Reductie op cursussen, bijv. BHV, Reclame-uiting tijdens activiteiten, Reductie op advertentiekosten op informatieborden en Deelname aan het jaarlijkse uitje*).
Inzet voor de vereniging wordt tot uitdrukking gebracht in een lagere lidmaatschapsbijdrage.

Naast Goud en Zilver bestaat er ook een donateurslidmaatschap (Brons). Bronzen leden ondersteunen Anno financieel en krijgen een vermelding op www.annoondernemers.nl.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het secretariaat van de vereniging.

*) Deelname mogelijk tegen meerkosten.

Vergaderschema

Jaarlijks vindt er vijf keer een ledenvergadering plaats bij de plaatselijke horeca.
Daaraan voorafgaand wordt er een bestuursvergadering gehouden bij de bestuursleden thuis. Bovendien worden er thema-avonden en bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Acties

Welkomstactie nieuwe inwoners

Nieuwe inwoners van Annen en omgeving krijgen een warm welkom van Ondernemersvereniging ANNO. De vereniging heeft een speciaal welkomstblik ontwikkeld, gevuld met waardebonnen, kortings- en visitekaartjes van de ondernemers.

Nieuwe inwoner? Meld je!

Ben je of ken je een nieuwe inwoner, die voor het eerst in Annen of een omliggend dorp is komen te wonen? Meld dit dan op welkominannen@gmail.com of bij de ondernemers. Zij zorgen ervoor dat nieuwe inwoners een welkomstblik ontvangen.

Een andere actie is de inmiddels afgesloten zeer succesvolle sportplaatjesactie.

Ledenlijst

Bibliotheek

Boermarke

Voor het ontstaan van de boermarken moeten we terug naar de 13de eeuw. Toen vestigden Germanen zich op vaste plaatsen en het gemeenschappelijke gebied bij hun woonplaats dat ze toen in gebruik namen is de oervorm van een marke. Marke betekent eigenlijk “grens” dus het was de begrenzing van een gebied, ieder dorp kreeg zo zijn eigen marke.
In andere gebieden in Nederland waren het vooral kloosters of edellieden die grote stukken in eigendom hadden maar dit was in Drenthe met zijn zandverstuivingen en natte-veengebieden niet het geval.
Ieder eigenerfde boer ( boeren die een eigen erf hadden) kreeg een aandeel in de marke, zo’n aandeel werd ook wel waardeel genoemd.
Het dagelijks bestuur van de marke bestond uit door de markegenoten gekozen volmachten.
Als inkomsten hadden zij o.a de opbrengst van de houtverkoop en het jachtrecht en de kosten bestonden uit het onderhoud van de brinken, zandwegen en afwateringen.
In Drenthe hadden de boermarken ook de brinken in eigendom en het onderhoud hiervan leverde weer hout op voor in de kachel, dit hout werd vaak bij opbod verkocht.
In Annen zijn de Brink en veel zandwegen in de jaren 60 voor het symbolische bedrag van 1 gulden overgegaan naar de toenmalige gemeente Anloo, we kregen gas, zodat het hout niet meer zo nodig was voor verwarming en het onderhoud, ook van de zandwegen, werd toch steeds duurder zodat toen besloten werd om dit af te stoten.
Op dit moment bestaat het werk van de Boermarke Annen nog voornamelijk uit de verhuur van het jachtveld, het gezamenlijke slootonderhoud en het gezamenlijk ( in Drenthe zijn nog 87 boermarken actief) behartigen van hun belangen via een provinciale organisatie.
In Drenthe zijn de boermarken ook nog actief bij: het weidevogelbeheer, beheer en onderhoud van landschapselementen, meewerken aan en ontwikkelen van omgevingsplannen, sommige doen aan werktuigenverhuur, het realiseren van dorpsversterkende voorzieningen etc.

Het bestuur van de Boermarke Annen bestaat uit:
Otto Kluiving( voorzitter)
Roelof Kammer ( secretaris/penningmeester)
Jan Roelof Schuiling en Hendrik Messchendorp (leden volmachten)

Voor inlichtingen R. Kammer, p/a de Wolden 11, 9468 CA  ANNEN, tel. 0592-272054, roelof.kammer@hotmail.com

Brandweer

d’Anner Zangoelen

Dierenparkje

Stichting Ons Dorpshuis

Van harte welkom bij Ons Dorpshuis. Samen met de Sportsbar en de Burgemeester Lambershal is Ons Dorpshuis een belangrijke ontmoetingsplaats voor alle mensen uit Annen en omgeving, van jong tot niet meer zo jong! Het bruist van de activiteiten, zoals muziek, dans, zang, toneel en diverse voorstellingen.

Ons Dorpshuis wil er aan bijdragen dat niemand eenzaam hoeft te zijn; help elkaar daarbij en stimuleer vrienden en bekenden om deel te nemen aan onze leuke activiteiten. Ook voor zakelijke activiteiten opent Ons Dorpshuis haar deuren; voor een zeer redelijke prijs zijn onze zalen te huur voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. En over de catering hoef je je geen zorgen te maken, want dat is in de goede handen van de Sportsbar.

Kijk voor alle info op www.dorpshuisannen.nl

Harmonieorkest Drenthina

Drenthina is een muziekvereniging die ruimte biedt voor gezamenlijk musiceren van jong tot oud met een mix van onervaren tot ervaren muzikanten met als doel om op een leuke en gezellige manier muziek te maken. In de statuten is het als volgt omgeschreven: “het doen beoefenen en het bevorderen van de amateuristische muziekbeoefening en die van de blaasmuziek in het bijzonder.” Drenthina is een harmonie met veel jeugdige leden en de vereniging is aanwezig bij diverse sociale activiteiten in Annen en omstreken, zoals de Sport en Spelweek, Koninginnedag of de Zuidlaardermarktloop. Daarnaast is er elk jaar een voorjaarsconcert in het Dorpshuis en een kerstconcert in de Magnuskerk te Anloo. De vereniging bestaat momenteel uit circa 30 leden en kent een jeugd- en een A-orkest. De harmonie Drenthina speelt een gevarieerd repertoire, met lichte muziek uit alle delen van de wereld, filmmuziek, maar ook klassieke stukken.

Het jeugdorkest bestaat uit een groep enthousiaste jonge blazers, en zij worden elke week mee geholpen door een aantal leden van het A-orkest. Het orkest speelt eenvoudige, herkenbare muziek om de jeugd kennis te laten maken met het beoefenen van een instrument in een orkest. Eén keer per maand sluit het jeugdorkest aan bij het A-orkest om de sfeer van het ‘grote’ orkest alvast te proeven. Naast het optreden bij het voorjaarsconcert en kerstconcert speelt het jeugdorkest ook al jaren als ‘Pietenorkest’ tijdens de intocht van Sinterklaas.

Hartveilig Annen

Historische Vereniging

Huisartsen

Jagersvereniging

Onze Jagersvereniging kent momenteel slechts 5 leden. Wij huren het jachtrecht van de Boermarke Annen op basis van een jachthuurovereenkomst voor een periode van 6 jaren. Na afloop van deze 6 jaren wordt er vergaderd over een nieuwe huurovereenkomst.
Op basis van de Flora en Faunawet voeren wij in Annen het wildbeheer uit. Met name het reewild en de vossenpopulatie verdienen de nodige aandacht omdat deze dieren in de huidige tijd behoudens de mens, geen natuurlijke vijanden meer hebben.
Het streven is door een goed beheer te komen tot een zo evenwichtig mogelijke populatie.

Naast ree en vos is de jacht is opengesteld voor de volgende 5 wildsoorten; haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif.

Contactgegevens;
Secretaris Jagersvereniging Bert Bloemerts
Zuidlaarderweg 114
9468 AJ Annen
Tel. 0592-272639

Muziekschooltje Annen

Heb je hulp nodig? Bijvoorbeeld bij:

 • Administratie
 • Vervoer of een ritje met de auto
 • Klusjes in huis
 • Klusjes om het huis
 • Laptop, tablet, mobiele telefoon
 • Boodschappen doen
 • Een keer oppassen
 • Een keer de hond uitlaten of het verzorgen van kleine dieren.

Als je een hulpvraag hebt, ben je van harte welkom om te bellen naar 06-45 83 19 76. Spreek bij geen gehoor naam en telefoonnummer in en een vrijwilliger van Naoberhulp belt je terug. Ook is het mogelijk om een mailbericht te sturen naar naoberhulpannen@gmail.com.

Naoberhulp Annen
Dichtbij, laagdrempelig, praktisch, betrokken. Voor incidentele klussen en ondersteuning voor bewoners en door bewoners.

Waarom Naoberhulp?
Naoberhulp in Annen is een initiatief van inwoners die graag iets voor een ander willen betekenen. In Annen is nog sprake van naoberhulp, het omzien naar elkaar en kijken of je de buren een helpende hand kunt bieden. Maar zo af en toe is er toch wat extra ondersteuning nodig. 

Voor wie is Naoberhulp Annen bedoeld?
Er zijn allerlei omstandigheden denkbaar waardoor je extra steun kunt gebruiken. Je wilt niet te vaak op dezelfde buren hoeven terug te vallen, hebt (nog) niet veel contact in de buurt of wilt iets binnen korte tijd geregeld hebben en kunt dat niet zelf realiseren. Naoberhulp Annen biedt een helpende hand.

Voor meer informatie, kun je hier de folder downloaden. Onlangs is ook een artikel verschenen over Naoberhulp Annen op BOKD. Dit is een Drents netwerk van en voor actieve, zorgzame en duurzame dorpen en dorpshuizen. Lees hier het artikel.

Lees hier wat Naoberhulp toevoegt in Annen!

Naoberhulp Annen

Op 18 december 2020 vond een interview door radio Aa en Hunze plaats met Hetty Wolrich, de teamcoördinator van het team sociaal contact. Hieronder het gesprek:

OBS de Eshoek

Radio Aa en Hunze

Sporthal Burgemeester Lambershal

In 1977 kreeg Annen de Burgemeester Lambershal als sporthal. De sporthal is vernoemd naar Burgemeester Karst Hinderikus Lambers. Lambers volgde in 1950 Pieter Leonard Willinge Prins op, die onverwachts was overleden ten gevolge van een val zijn paard tijdens de jacht op het Drouwenerzand, als burgemeester van de Drentse gemeente Anloo.

Voor zijn benoeming was Lambers hoofdcommies bij de provinciale griffie van Drenthe. Tijdens zijn burgemeesterschap werd het dorp Annen uitgebreid door nieuwbouw op de noordes. Het dorp verloor daardoor zijn kleinschaligheid en werd een woongebied voor forensen. Bij de aanleg van de N34 in de zestiger jaren van de 20e eeuw wist Lambers te bewerkstelligen dat de nieuwe weg niet door het dorp Annen zou komen te lopen, maar de oude markescheiding tussen de dorpen Anloo en Annen zou volgen.

Kruisakkers 40
9468 BJ  ANNEN
Tel. 0592-273366
sporthalannen@aaenhunze.nl

Toegankelijk Aa en Hunze

Hier volgt binnenkort informatie over de stichting: ‘Toegankelijk Aa en Hunze’.

Toneelvereniging Advendo

De toneelvereniging ADVENDO is in 1869 opgericht. ADVENDO betekent: AANGENAAM DOOR VRIENDSCHAP EN NUTTIG DOOR OEFENING.

De vereniging bestaat uit 11 spelende leden en heeft ruim 250 donateurs.

De spelende leden zijn:
Otto van Geldere, Hendrik Dekker, Greetje Ottens, Willy Dekker, Ina Kirchhoff, Alie Oosterman, Michiel Bijmolen, Hetty Behling en Anne Marissen.

Grime/haar:  Arlet Hadderingh, Anneke Greving en Willy Dekker.

Decor:  Sjaak van Bastelaar

Regisseur:  Hebbo Benthem.

Het bestuur bestaat uit:
Hetty Behling 0592-272672 (hettybehling@kpnmail.nl) (voorzitter)
Willy Dekker 0592-272135 (willy-dekker@hotmail.com) (secretaris)
Otto van Geldere 0592-271290 (o.vangeldere@home.nl) (penningmeester)

Lijkt het u leuk om ons te zien spelen of draagt u de vereniging een warm hart toe, dan kunt u donateur worden. De donateurskosten zijn €5 per persoon per jaar. Bent u nog geen donateur en wilt u de vereniging ondersteunen, dan kunt u zich melden bij één van de bestuursleden.

Onze uitvoering is meestal het laatste weekend van november (vrijdag en zaterdag). Meer info kunt u vinden op onze website www.toneelverenigingadvendo.nl.

Uilenwerkgroep

Sinds 2018 bestaat in Annen de uilenwerkgroep ‘De Anner Oelen’. Sinds die tijd zijn enkele enthousiaste uilenliefhebbers actief in en om Annen. Dit onder de bezielende leiding van Jos van der Meer, onder de vleugels van IVN Aa en Hunze. Het doel van de werkgroep is het beschermen en ontwikkelen van de uilenpopulatie in Annen en omgeving. We richten ons daarbij met name op kerkuilen, bosuilen en steenuilen. De activiteiten bestaan uit het plaatsen en beheren van nestkasten. Daarnaast worden de broedresultaten (eieren, broedsucces, jongen, etc.) bijgehouden en worden er jongen geringd. Ook wordt er geprobeerd om de kleinste uil van Nederland, de steenuil, weer terug in ons mooie dorp te krijgen.

Doe je mee?
Onze werkgroep bestaat momenteel uit vijf actieve leden. Gezien het grote aantal kasten dat we beheren (ca.30), zijn enthousiaste mensen van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten! Kennis over uilen is niet vereist; enthousiasme om te helpen is genoeg! Interesse? Stuur dan een mail naar: info@maartenwestmaas.nl.

Voor het complete jaarverslag van IVN Aa en Hunze 2020 met de resultaten van kerkuil, steenuil en torenvalk klik op deze link.

Vrienden van Oranje

Vrouwen van Nu

Winkelcentrum d’Anloop

Winkelcentrum d’Anloop bevind zich sinds 1990 aan de Zuidlaarderweg in Annen. Het is een zeer compleet winkelcentrum met 2 supermarkten, een bloemist, groentespeciaalzaak, dierenspeciaalzaak, slijterij, echte bakker, pizzeria en een PC service shop. Aan de achterkant van het winkelcentrum bevind zich een tuinwinkel.

Het winkelcentrum beschikt over een groot aantal gratis parkeerplaatsen, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. De boodschappen worden met alle gemak tot aan de auto gereden.

Het winkelcentrum is gemakkelijk bereikbaar aan de doorgaande weg.

Elke dinsdagmiddag is er in het winkelcentrum een markt.

Woonservicecentrum ’t Holthuys

Zwembad de Borghoorns