Dorpsbelangen

Het was net na de oorlog dat op 28 januari 1946 de stichting commissie dorpsbelangen Annen werd opgericht. Dit onder het motto ‘Van permanente feestcommissie naar de behartiging van dorpsbelangen’. De commissie was in de begintijd de motor achter het opbloeien van het verenigingsleven in Annen. Daarnaast heeft de commissie zich ingezet op zaken zoals het verwezenlijken van de bouw van het zwembad “de Borghoorns” en de muziekkoepel op de Brink.

De veranderende tijden hebben ook hun invloed gehad op de commissie. Zo is na de gemeentelijke herindeling er meer nadruk komen te liggen op het contact met de gemeente, getuige de Dorpsvisie Annen 2005.

Bestuur

De normale gang van zaken van de Commissie Dorpsbelangen wordt opgevangen door het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. Zij hebben tot taak om de uitgangspunten, de belangen en de doelstelling te bewaken. Tevens is zij het aanspreekpunt van de commissie en bewaakt zij de relaties met externe partijen. Tenslotte is het dagelijks bestuur ondersteunend en adviserend naar de diverse subcommissies.
De subcommissies zoals bijvoorbeeld de sport- en spel commissie, zijn binnen de afgesproken kaders autonoom. Zij leggen natuurlijk wel verantwoording af aan de voltallige commissie Dorpsbelangen. Besluiten die het imago van de Commissie Dorpsbelangen aangaan worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.
De Commissie Dorpsbelangen vergadert in principe ieder tweede woensdag van de maand met uitzondering van de vakantieperiode. In februari is een (extra) openbare jaarvergadering, waar iedere Annernaar welkom is.

Dagelijks bestuur (van links naar rechts en van boven naar beneden):
Ype Tol (Voorzitter), Carin de Valk (Secretaris), Abel Reitsema (Penningmeester) en Bea Hofsteenge (Vice Voorzitter).

Overige leden (van links naar rechts en van boven naar beneden):
Gerard Schoenmaker, Annette Doorduin, Fenja Woest, Harmen Clement Zeubring, Hans Brandts Buys, Eelke Jan Bouma, Roland Kregel, Marisca Luning, Enrico Hanenbergh, Bert Bentum, Rianne Staal, Roy Mulder en ons nieuwste lid Jarno Konietzka.

Commissies

SUBCOMMISSIE SPORT EN SPEL
– Ype Tol (vz)
– Bert Bentum
– Carin de Valk
– Eelke Jan Bouma
– Bea Hofsteenge
– Enrico Hanenbergh

SUBCOMMISSIE BEHEER EN VERHUUR
– Roland Kregel
– Hans Brands Buys
– Bert Bentum
– Enrico Hanenbergh

SUBCOMMISSIE OUD PAPIER
– Abel Reitsema
– Harmen Clement Zeubring

SUBCOMMISSIE BRINKGEBRUIKERSGROEP
– Roy Mulder
– Harmen Clement Zeubring

SUBCOMMISSIE LIEF EN LEED
– Carin de Valk
– Gerard Schoenmaker

SUBCOMMISSIE PR
– Annette Doorduin
– Bea Hofsteenge
– Enrico Hanenbergh

SUBCOMMISSIE ANNERFAIR
– Fenja Woest
– Roland Kregel
– Harmen Clement Zeubring
– Gerard Schoenmaker
– Bert Bentum

SUBCOMMISSIE VERKIEZING VAN HET JAAR (ANNEROEL/FOTOGRAAF)
– Eelke Jan Bouma
– Hans Brands Buys

MUZIEKKOEPEL

Lang geleden heeft er op de Brink een muziekkoepel gestaan. Er was dan ook reeds een zeer lang gekoesterde wens voor weer een muziekkoepel op de Brink van Annen. De damesbiljartvereniging BEST heeft in juni 1997 een ludieke actie gehouden “Mens erger je niet” om geld in te zamelen voor een carillon. De partijen hebben elkaar gevonden en er is een commissie opgericht bestaande uit leden van de damesbiljartvereniging BEST, Commissie Dorpsbelangen Annen en de toenmalige directeur van de Rabobank Anloo, wijlen dhr. Th.J. van der Veen. De commissie heeft besloten tot het ontplooien van activiteiten ter realisatie van een muziekkoepel op de Brink waarin het carillon integraal deel van zal gaan uitmaken.

Ter realisatie van de plannen hebben de toenmalige gemeente Anloo, de plaatselijke Oostermoer Commissie, de actie “mens erger je niet” van BEST, de Commissie Dorpsbelangen en een substantiële bijdrage van de Rabobank Anloo gelden beschikbaar gesteld. Deze laatste in het kader van het 100-jarig bestaan van de Rabobank. Ook door de inzet van vrijwilligers en het kosteloos ontwerp van Bouwontwerpburo J. Reitsema hebben er voor gezorgd dat de koepel met carillon op de Brink staat. Het resultaat mag er zijn!!  Dit blijkt ook uit de prijs die dit initiatief heeft gekregen van Kern met Pit.

De officiële opening was op 24 mei 2003 en is verricht door mevr. F. van der Veen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Zangkoor Annen, Muziekvereniging Drenthina en de Barbershop. De ondernemersvereniging zorgde voor een springkussen, draaimolen, popcorn etc en schminken. De vele aanwezige kinderen lieten ballonnen op. De koepel zal een centrale rol gaan spelen bij de vele activiteiten die op en rond de Brink in Annen georganiseerd worden en zal een multifunctioneel karakter gaan dragen. Om deze reden is er een gebruikerscommissie opgericht.

Lenen en Verhuur materialen

Binnen de Commissie Dorpsbelangen is een subcommissie Beheer en verhuur materialen belast met het beheer en verhuur van materialen in de breedste zin van het woord. Zoals wellicht bekend, beschikken wij over een ruime hoeveelheid materialen, die verenigingen in het dorp kunnen gebruiken, in plaats van deze zelf aan te schaffen.

Voorbeelden van materialen zijn: ballen, emmers, vaten, hoepels, palen, pionnen, touwen, decoratiestukken, etc. Genoemde materialen zijn tijdelijk te lenen.

Ook beschikken wij over 2 aanhangwagens (2-assig) waarop verenigingen altijd een beroep kunnen doen.

Mobiele toiletwagen 2011 (3x dames, 1x heren en 3x urinoir):

– Verenigingen / buurten binnen Annen: € 30

– Particulieren in Annen: € 100

– Commerciële instellingen zowel binnen als buiten Annen en particulieren buiten Annen:

  • € 225 per 2 dagen
  • € 275 per 3 dagen

(BTW kan niet worden verrekend)

Downloaden voorwaarden (klik hier)

Geluidsinstallatie (mengpaneel, 6 boxen, draadloze microfoons)
– Verenigingen binnen Annen: € 15
– Verder wordt de installatie niet verhuurd/uitgeleend.

Ten aanzien van de verhuur zijn enkele voorwaarden verbonden, die wij u graag vertellen wanneer uw vereniging interesse toont.

Als u van plan bent om op enig moment materialen van ons te lenen en/of te huren verzoeken wij u vriendelijk om tijdig contact op te nemen via  verhuur@annen-info.nl

De Sport- en Spelweek heeft een eigen pagina op www.sportenspelweek.nl

Oeleneis

In 2004 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Commissie Dorpsbelangen meer onder de aandacht te brengen bij de Anneroelen. Er is in dat jaar een start gemaakt met het uitbrengen van een “dorpskrantje”, Het Oeleneis op een A4tje. Diverse verenigingen, stichtingen en dorpsbewoners maken ieder kwartaal gebruik van het Oeleneis om een activiteit of hun club te promoten. Maar ook om het ophaalrooster oud papier en het programma van de Sport- en Spelweek onder de aandacht te brengen. Het Oeleneis komt uit: vóór de Sport en Spel week, het Brinkfestijn en de Kerstfair.
Heeft u informatie voor het Oeleneis geef dit dan door via info@annen-info.nl

Mededelingenblad

Het Mededelingenblad verschijnt iedere maand rond de eerste van de maand. Het Mededelingenblad wordt via de mail verstuurd. Heb je informatie voor het Mededelingenblad? Geef dit dan voor de 25e van de maand door via info@annen-info.nl.

Wil je elke maand het Mededelingenblad ontvangen? Aanmelden kan via onderstaande link.

Hieronder vindt u de reeds uitgebrachte edities van het mededelingenblad.

Jaarverslag

Hier vindt u de jaarverslagen van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen: