De eerste uitvoering van de Sport- en Spelweek vond plaats in 1971. De viering van de 50ste uitvoering kon door de coronamaatregelen helaas in 2021 niet doorgaan.

De Sport- en Spelweek gaat dit jaar wel door, reden genoeg om eenspeciale uitgave van TOEN helemaal te wijden aan dit prachtige evenement.
O.a over wie is de grondlegger geweest van de Sport- en Spelweek en over de vele andere mensen die erbij betrokken zijn geweest. De bijdrage van dit evenement voor het saamhorigheidsgevoel in het dorp, waarvan het aantal inwoners in deze 50 jaar ongeveer is verdubbeld. (Oud) burgemeester Munniksma geeft zijn visie over de betekenis voor het dorp en beschrijft zijn persoonlijke herinneringen. Ook vele andere mensen vertellen -vaak op humoristische wijze- hun speciale herinneringen aan de Sport- en Spelweek.

In maart zal deze speciale uitgave van TOEN verschijnen. Een uitgave die iedere rechtgeaarde Anneroel zou dit moeten lezen!

Wilt u dit nummer niet missen, word dan lid van de Historische Vereniging Annen.

Stuur een mail naar ledenadminstratie@annentoen.nl of bel met 06-10 41 83 09 (Klaas Behling).