Eind december hebben we een lezersonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de lezers met het Mededelingenblad dat maandelijks door de Commissie Dorpsbelangen (online) wordt uitgegeven. Uiteindelijk hebben 239 mensen de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen, hiervoor hartelijk bedankt!

Hieronder vind je de belangrijkste uitkomsten:

  • Het Mededelingenblad wordt het meest gelezen door vrouwen met de leeftijd tussen 45 – 68 jaar.
  • 88% van de lezers leest iedere editie en de rest leest het af en toe. Slechts 2% leest het blad bijna nooit.
  • 92% van de lezers leest het blad om op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt in het dorp.
  • 90% leest het blad voor de mededelingen en de activitetien.
  • De meeste mensen vinden de berichten die er maandelijks in staan (algemene mededelingen) het minst interessant, sommigen vinden het vervelend dat het Mededelingenblad alleen online verschijnt en een deel van de mensen vindt de vormgeving te simpel.
  • Informatie die het meest wordt gemist: over de Commissie Dorpsbelangen, over bijzondere ‘Anneroelen’ en beelden van bekende plekken in Annen.
  • Suggesties: rubriek over verenigingen, verborgen pareltjes in Annen en ondernemers in de spotlight.
  • Over het algemeen is men tevreden met de verschijningsfrequentie van 1 keer per maand.

Vervolg
Uiteraard gaan we aan de slag met de bovenstaande uitkomsten. We zullen alle ideeën en suggesties meenemen in een Mededelingenblad 2.0! Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben of aanvullende ideeën, neem dan contact met ons op via: info@annen-info.nl.