In de rubriek 3 vragen aan… krijgen ondernemers in Annen en omstreken de kans om zich voor te stellen. In de laatste vraag geven ze het stokje over aan de ondernemer die de maand erna in het Mededelingenblad zal staan. Het stokje is vorige maand door Feike Bloemert van Bloemert Installatietechniek aan Han Kammer van akkerbouwbedrijf Mts. Kammer.

1. Kun je je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?
Mijn naam is Han Kammer. Sinds afgelopen zomer woon ik op de boerderij aan de Wolden 11 in Annen. Samen met Liesbeth en onze 2 kinderen. Het akkerbouwbedrijf Mts. Kammer run ik samen met mijn vader Roelof. Wij telen de volgende gewassen: aardappelen (zetmeel/consumptie en pootgoed), suikerbieten, uien en granen. Dit doen wij roulerend over de percelen. Het is ziekte en plaag technisch niet mogelijk om elk jaar hetzelfde gewas op hetzelfde perceel te zetten. Aan de Wolden 11 hebben we de mogelijkheid om onze eigen pootaardappelen en een gedeelte van de zetmeel/consumptie aardappelen op te slaan.

Ook slaan we sinds dit jaar voor het eerst onze eigen uien op. De rest van de gewassen gaan direct vanaf het land naar de afnemers. Van de zetmeelaardappelen worden heel veel verschillende dingen gemaakt. Het gaat hoofdzakelijk om het zetmeel, maar tegenwoordig ook steeds meer om het eiwit wat erin zit. Avebe, de coöperatie waar wij de aardappelen aan leveren, haalt alles eruit wat erin zit. De consumptieaardappelen gaan naar Aviko, daar wordt er van onze aardappelen granulaat gemaakt wat weer zit in bijvoorbeeld Ras patat en Pringles. De pootaardappelen zijn voor eigen gebruik; deze poten we volgend jaar weer uit om uiteindelijk af te leveren als zetmeel/consumptie aardappel. De suikerbieten gaan allemaal naar Cosun beet company. Daar worden ze verwerkt tot suiker. Het restproduct gaat of de voerindustrie in of wordt vergist om energie op te wekken. Wat er dan overblijft gaat als pH verhoger weer over het land (schuimaarde) of kan dienen als meststof voor de planten (Digestaat). De uien worden wereldwijd afgezet naar een bestemming die op dat moment belang heeft bij deze uien. Het kan zijn dat ze hier in de winkel komen te liggen, maar het kan ook zijn dat ze in Indonesië op het bord terug te vinden zijn.

De granen, wintertarwe en zomertarwe, worden, wanneer de kwaliteit goed genoeg is, verwerkt tot bijvoorbeeld brood. Wanneer dit niet het geval is, zal het weg gaan als veevoer. De zomergerst wordt uiteindelijk verwerkt tot een heerlijk biertje. Doordat we allemaal verschillende gewassen telen geven we een gevarieerd beeld aan het landschap in en rondom Annen.

2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?
Mijn ambitie is het bedrijf voort te zetten en deze uit te breiden. Zodat, mocht er een volgende generatie op het bedrijf komen, zij een levensvatbaar bedrijf kunnen overnemen. Daarnaast zal het een hele uitdaging worden om te gaan voldoen aan alle eisen die de samenleving en overheid ons opleggen.

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?
Aan Selma Nienhuis van Logopedie Nienhuis. Wij komen hier geregeld met onze zoon en zijn benieuwd naar het verhaal achter haar praktijk.