Commissie Dorpsbelangen wenst iedereen het allerbeste toe in 2020. Laten we er met elkaar weer een prachtig jaar van maken.