Staatsbosbeheer gaat voor de veiligheid van de bezoekers bomen omzagen die aangetast zijn door de letterzetter.

Letterzetter

De letterzetter is een klein kevertje die gangen knaagt onder de schors waardoor de sparren allemaal snel dood gaan of al dood zijn. De sparren zijn erg verzwakt door de zeer droge zomers en daardoor allemaal aangetast door dit kleine bastkevertje. De letterzetter dankt zijn naam aan de gangen die het onder de schors knaagt; het lijkt net een tekst.

Veiligheid

De bomen worden omgezaagd omdat ze gevaarlijk kunnen zijn voor wandelaars of fietsers. Ze kunnen omwaaien of er kunnen takken uitbreken. Het hout is van een zodanige kwaliteit dat er geen planken of balken meer van kunnen worden gemaakt. Al het hout wordt daarom versnipperd.

Aanplanten

We zullen in een later stadium weer zoveel mogelijk de opengevallen ruimten inplanten met inheemse bomen en struiken.

Archeologisch Rijksmonument

De bomen worden zoveel mogelijk met een kraan omgezaagd. Daarbij wordt rekening gehouden met de beschermde archeologische waarden in de bodem.

Meer informatie

Heeft u nog vragen neem dan contact op met boswachter Kees van Son, tel: 0592-248151.