Bewoners van de Zuidlaarderweg, tussen de rotonde en de Hogeweg, hebben signalen afgeven over verkeersonveilige situaties op dit weggedeelte. Te hoge snelheden zijn aangegeven als belangrijke oorzaak. Ook is er aandacht gevraagd voor de inrichting van de kruisingen met de Schipborgerweg, de Strubben en de weg die vanaf de Oude Anloërweg uitkomt op de Zuidlaarderweg. 

Samen
Dit jaar hebben we een aanpak voor de Zuidlaarderweg in de planning. Het ontwerp van deze aanpak doen we samen met de aanwonenden en andere belangstellenden. Wij nemen een paar schetsen met mogelijke oplossing mee. Deze leggen we letterlijk op tafel. Met potlood en stiften gaan we in gesprek. Toch net even anders? En als we nu eens….

Twee locaties
De aanpak van de Zuidlaarderweg betreft twee delen. Vanaf de rotonde tot de komgrens (50 km zone) en van de komgrens tot de Hogeweg (60 km zone). We gaan op beide locaties in gesprek. De aanwonenden van de Zuidlaarderweg (van rotonde tot Hogeweg), Schipborgerweg en De Strubben hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het bestuur van Commissie Dorpsbelangen is ook aanwezig. 

Wanneer en waar
Dinsdagavond 4 juli

  • Voor de Zuidlaarderweg van de rotonde tot de komgrens (50 km zone) van 19.00-20.15 uur bij dhr. Zwiers, Schipborgerweg 9 (Zwiersplein)
  • Voor de Zuidlaarderweg van de komgrens tot de Hogeweg (60 km zone) van 20.30-21.45 uur bij de familie Boerema, Zuidlaarderweg 3.

Graag aanmelden
We regelen graag voldoende koffie, thee en koek. Laat even weten als je komt. Een mailtje naar ejans@aaenhunze.nl is voldoende. 

Gemeente Aa en Hunze
Ivo Helder en Edo Jans