Binnenkort ook bij jou in de bus: vragenlijst over Naoberhulp. Deze graag voor 1 december inleveren!

Op initiatief van Commissie Dorpsbelangen Annen en Impuls Aa en Hunze hebben een aantal inwoners van Annen een werkgroep gevormd. Samen willen zij kijken of er in het dorp naoberhulp georganiseerd kan worden. Naoberhulp is elkaar gewoon een handje helpen, iets betekenen voor elkaar. Vrijwillige hulp door de ene Anneroel aan de andere.

Alle huishoudens in Annen ontvangen via de werkgroep een vragenlijst. Hiermee  wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan naoberhulp. En of er Anneroelen zijn die een andere Anneroel gewoon een keertje zouden willen helpen. Het ingevulde formulier kan voor 1 december in de daarvoor bestemde “brievenbus” gedaan worden bij het Holthuys, Supermarkt COOP en de bibliotheek.

Digitaal invullen kan ook via www.naoberhulpannen.nl  Als er voldoende vraag en aanbod is, wil de werkgroep begin 2020 van start gaan met naoberhulp in Annen.