Op initiatief van Commissie Dorpsbelangen Annen en Impuls Aa en Hunze hebben een aantal inwoners van Annen onlangs de werkgroep Naoberhulp Annen gevormd. Samen kijken ze of er in het dorp Naoberhulp opgezet kan worden. Naoberhulp is elkaar gewoon een handje helpen, iets betekenen voor een ander.

Inwoners uit Annen hebben eind 2019 de mogelijkheid gehad een vragenlijst in te vullen, om te inventariseren of er behoefte is aan Naoberhulp en of er Anneroelen zijn die hulp willen bieden. Meer dan 100 mensen hebben gereageerd. Er blijken op dit moment meer hulpaanbieders dan hulpvragers te zijn, dus dat is goed nieuws! Fijn om te merken dat er veel mensen zijn die wel wat voor een ander willen doen. 

Hoe gaat het nu verder?

De werkgroep gaat de hulpvragen eerst nader in kaart brengen en zal daarbij ook bekijken of de hulpvrager doorverwezen kan worden naar bestaande organisaties.  Als dat niet zo is, zal in overleg gekeken worden hoe en door wie de hulp het beste gegeven kan worden. Vanuit de werkgroep zal het matchen van hulp en aanbod gecoördineerd worden.

Het idee van de werkgroep is dat men zich over een poosje telefonisch kan aanmelden met een hulpvraag, maar ook voor het aanbieden van hulp. De werkgroep zal deze werkwijze aankomende tijd gaan uitvoeren in de praktijk. Anneroelen zullen door de werkgroep op de hoogte gehouden worden.