Sinds twee jaar bestaat in Annen de uilenwerkgroep ‘De Anner Oelen’. Sinds die tijd zijn enkele enthousiaste uilenliefhebbers actief in en om Annen. Dit onder de bezielende leiding van Jos van der Meer onder de vleugels van IVN Aa en Hunze. Het doel van de werkgroep is het beschermen en ontwikkelen van de uilenpopulatie in Annen en omgeving. We richten ons daarbij met name op kerkuilen, bosuilen en steenuilen. De activiteiten bestaan uit het plaatsen en beheren van nestkasten. Daarnaast worden de broedresultaten (eieren, broedsucces, jongen, etc.) bijgehouden en worden er jongen geringd. Ook wordt er geprobeerd om de kleinste uil van Nederland, de steenuil, weer terug in ons mooie dorp te krijgen. 

Ondanks de corona-pandemie hebben we onze werkzaamheden in 2020 nog redelijk goed kunnen verrichten. Met zo weinig mogelijk medewerkers en vrijwel zonder publiek konden we de contrôles uitvoeren en de jongen ringen. Maar het was helaas een erg slecht jaar voor de uilen. Korte strenge koudeperiodes in de winter en lange periodes van warmte zorgden voor een lage muizenstand en daarmee weinig uilskuikens.

Voor het complete jaarverslag van IVN Aa en Hunze met de resultaten van kerkuil, steenuil en torenvalk, klik op deze link.

Doe je mee?
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 5 actieve leden. Gezien het grote aantal kasten dat we beheren (ca.30), zijn enthousiaste mensen van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten! Kennis over uilen is niet vereist; enthousiasme om te helpen is genoeg! Interesse? Stuur dan een mail naar: info@maartenwestmaas.nl.